De mening van jongeren telt niet in Alphen

Ja, het staat er echt hoor, lees zelf maar het citaat uit de Uitvoering motie Kinderburgemeester en-of Kinderraad: ‘Om de kinderraad ook een serieuze rol binnen onze gemeente te geven, waarbij zij het gevoel krijgen echt invloed te kunnen uitoefenen, wordt voorgesteld de komende twee jaar jaarlijks € 10.000 beschikbaar te stellen.’ Nee, het gaat me niet om het geld, maar om de zinsnede: waarbij zij het gevoel krijgen echt invloed te kunnen uitoefenen. Wie dat leest weet dat de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders, de kinderburgemeester en kinderraad voor geen ruk serieus gaan nemen. 

Na de motie van CDA-leidster Marjon Verkleij gaan de gemeenteraad en college werk maken van de mening van kinderen. Kinderen uit groep 7 mogen meedingen naar die functie naast burgemeester Spies. De rest heeft het nakijken, zeker de jongeren die op de middelbare school zitten. Hun mening zal iedereen dus een rotzorg zijn. Terwijl de mening van jongeren en kinderen zo makkelijk te peilen is op al die scholen binnen de gemeente. 

Maar welke school ontvangt met enige regelmaat een gemeenteraadslid of een wethouder? Misschien eens als er wat te vieren valt, een lintje te knippen. Maar dat was het dan wel. Wethouders hebben wel belangrijkere dingen te doen dan te luisteren naar de progressieve mening van al dat jeugdige volk. Want die mening staat vaak haaks op het beleid van nu. De jeugd heeft de toekomst, maar dan moeten ze wel wachten tot ze oud en belegen zijn.